Türkiye Cumhuriyeti

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Bilgi Notları

DTÖ Bünyesinde MIKTA Ticaret ve Yatırım Çalıştayı, 17.03.2017

MIKTA ülkeleri tarafından ticaret, yatırım ve kalkınma konusunda Avustralya’nın koordinatörlüğünde 20 Mart 2017 tarihinde DTÖ bünyesinde bir çalıştay düzenlenecektir.  

DTÖ üyeleri, ilgili uluslararası örgüt ve kuruluşlar, iş dünyası ve diğer hükümetdışı kuruluşlardan uzmanları bir araya getirecek olan Çalıştay kapsamında, ticaret, yatırım ve kalkınma arasındaki bağ; ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması konusundaki son gelişmeler ile DTÖ’nün bu hususlardaki rolü ele alınacaktır.  

Sözkonusu çalıştayın “Kalkınma için Ticaret ve Yatırımların Kolaylaştırılması” başlıklı oturumunun moderatörlüğünü DTÖ nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sayın Kemal Madenoğlu yapacaktır.  

Çalıştayın sonuçlarının Aralık 2017'de Buenos Aires'de yapılacak DTÖ Bakanlar Toplantısı'nda ticaret ve yatırımlar alanında alınacak kararlara da katkısı olması beklenmektedir.