Türkiye Cumhuriyeti

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Bilgi Notları

Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasını onayladı (16 Mart 2016)., 08.04.2016

"Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Eki Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması", 29.02.2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış olup sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı 05.03.2016 tarihli ve 29644 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylelikle anılan Protokol ve Eki Anlaşma'nın ülkemizdeki iç hukuk onay süreci tamamlanmıştır.

Anılan Protokol'ün yürürlüğe girişle ilgili 4. maddesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'nın X. maddesi 3. paragrafı uyarınca ve onaylama işleminin tamamlandığının DTÖ’ye iletilmesi teminen hazırlanan kabul belgesi (Instrument of Acceptance), 16 Mart 2016 tarihinde Genel Direktör Yardımcısı Yi Xiaozhun’a tevdi edilmiştir.

Böylece Türkiye, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı kabul eden 71. DTÖ üyesi olmuştur.


 


İlgili Dosyalar :

- tfa picture.jpg

- imzalı belge.jpg

- Onay Belgesi.pdf