Türkiye Cumhuriyeti

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Bilgi Notları

Ülkemizin Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme (TPGG) Toplantısı 15 - 17 Mart 2016 tarihlerinde yapıldı., 31.03.2016

Dünya Ticaret Örgütü'nde belirli aralıklarla üye ülkelerin ulusal ticaret politikaları gözden geçirilmektedir. Şeffaflık ve üye ülkelerin DTÖ kurallarına uyumlarının diğer ülkelerce ayrıntılı bir şekilde ele alınmasını sağlayan  Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme (TPGG) faaliyeti, DTÖ'nün önemli faaliyetlerinden birini oluşturmaktadır. Sözkonusu faaliyete, DTÖ Sekretaryası ayrıntılı bir raporla, üye ülkeler ise soru ve yorumlarla katkı sağlamaktadır.

Gözden geçirme aralığı ise sözkonusu ülkenin dünya ticaretindeki payına göre değişmektedir. Ülkemizin ticaret politikaları en son 2012 yılında gözden geçirilmişti. TPGG hakkında daha fazla bilgi için: www.wto.org 

15-17 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ülkemizin Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme (TPGG) Toplantısı belgelerine ise Dünya Ticaret Örgütü'nün  https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp431_e.htm sayfasından ulaşılmaktadır.