Türkiye Cumhuriyeti

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Temsilcilik Duyurusu

Dünya Ticaret Örgütü Personel Alımı İlanı (sekreter) , 13.02.2017

Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Organı Sekretaryasında istihdam edilmek üzere ilan edilen "Sekreter" alımına ilişkin duyuru ektedir. Sözkonusu personel alımı ile ilgili genel  bilgilere http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi 8 Mart 2017'dir.

Saygı ile duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- DTÖ Personel Alımı İlanı Sekreter.pdf