Türkiye Cumhuriyeti

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Temsilcilik Duyurusu

Dünya Ticaret Örgütü Personel Alımı İlanı , 12.11.2015

DTÖ Sekretaryası'ndan alınan ve metnine http://wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdf. linkinden ulaşılabilen EXT/F/15-53 sayılı iş duyurusunda, "Dil, Dokümantasyon ve Bilgi Yönetimi Bölümünde" çalışmak üzere "Grafik Tasarımcısı ve Tipograf" arandığı, bahsekonu pozisyon için son başvuru tarihinin 26.11.2015 olduğu bildirilmektedir.

Saygıyla duyurulur.