Türkiye Cumhuriyeti

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Temsilcilik Duyurusu

"çok Taraflılık Kriz'de Mi?" Konulu Kamu Forumu, Cenevre, 24 - 26 Eylül 2012 , 19.09.2012

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından her yıl düzenlenen Kamu Forumu 24 -26 Eylül 2012 tarihlerinde Cenevre’de yapılacaktır.

“Çok Taraflılık Kriz’de mi?” başlıklı forumda, Çok Taraflılık konusuna yeni yaklaşımlar, yeni düzenlemeler getirilmesi gereken alanlar ve çok taraflı ticaretin güçlendirilmesinde devlet dışı aktörlerin rolü gibi konuların tartışılması öngörülmektedir.

 Anılan foruma  hükümet temsilcileri, STK,  üniversiteler, iş dünyası ve öğrencilerden oluşan geniş bir yelpazeden katılım olması beklenmektedir.

Forumla ilgili daha geniş bilgi ve kayıt formu  http://www.wto.org/english/forums_e/public_forum12_e/public_forum12_e.htm adresinde bulunmaktadır.