Türkiye Cumhuriyeti

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Daimi Temsilcilik Tarihi ve Önceki Daimi Temsilcilerimiz

Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ), Uruguay Round müzakereleri sonunda, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret GenelAnlaşması'nın (GATT) yerini alan 29 ayrı çok taraflı hukuki belgeyi/anlaşmayıve 25 Bakanlar Bildirisini kapsayan, 15 Nisan 1994 tarihinde Marakeş'te (Fas)imzalanan Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması (Final Act) ile kurulmuştur. Çoktaraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal temeli olan Dünya ve TicaretÖrgütü, 1 Ocak 1995 tarihinde resmen faaliyete geçmiştir.

Ülkemiz Uruguay Roundsonunda Marakeş’te DTÖ’nü kuran anlaşmayı imzalamıştır. Bu kapsamda çıkartılanBakanlar Kurulu Kararı ile 26 Mart 1995 tarihinden itibaren DTÖ'ye kurucuolarak üye olmuştur.

Temsilciliğimiz1996 yılından beri Cenevre’de ICC binasındahizmet vermektedir.

DünyaTicaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki ilk Daimi Temsilcimiz Büyükelçi MithatBalkan  7 Kasım 1996 tarihinde görevinebaşlamıştır.

 
Ahmet Mithat Balkan
Büyükelçi, Daimi Temsilci
07.11.1996-16.11.1998
Ömer Ersun
Büyükelçi, Daimi Temsilci
15.11.1998-01.08.2000
Mustafa Oğuz Demiralp
Büyükelçi, Daimi Temsilci
31.07.2000-19.07.2002
Mehmet Kazım Görkay
Büyükelçi, Daimi Temsilci
21.07.2002-26.11.2004
Ahmet Deniz Bölükbaşı
Büyükelçi, Daimi Temsilci
29.11.2004-18.05.2007
Halit Bozkurt Aran
Büyükelçi, Daimi Temsilci
01.10.2007-19.03.2012
Selim Kuneralp
Büyükelçi, Daimi Temsilci
11.09.2012-17.03.2014
Mehmet Haluk Ilıcak
Büyükelçi, Daimi Temsilci
17.03.2014-14.11.2016
Kemal Madenoğlu
Büyükelçi, Daimi Temsilci
15.11.2016-