10-13 Aralık 2017 tarihlerinde Buenos Aires’te yapılan DTÖ 11’inci Bakanlar Konferansı, 19.12.2017

1. DTÖ 11’inci Bakanlar Konferansı Arjantin eski Dışişleri Bakanı Susana Malcorra’nın başkanlığında 10-13 Aralık 2017 tarihlerinde Buenos Aires’te yapılmıştır.

2. MC11’e Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin başkanlığındaki heyetimizle katılınmıştır.

3. MC11 sonrasında siyasi nitelikte bir Bakanlar Bildirisi çıkarılması mümkün olmamış, Malcorra, kendi inisiyatiflyle “Başkan’ın Özeti” niteliğinde bir beyanda bulunmuştur.

4.Bakanlar Konferansından örgütün gündeminde olan müzakere başlıklarında herhangi bir anlaşmaya varılamamış, ancak önümüzdeki döneme ilişkin bazı çalışma programlarının belirlenmesi üzerinde mutabakata varılmıştır.

5. Üzerinde mutabakata varılan hususlar bağlamında:

- Elektronik Ticaret Çalışma Programının devamına,

- TRIPS Anlaşması'nın bazı hükümlerinin (ihlal olmayan zarar hallerinde işleyen şikayet mekanizması) GYÜ'ler için askıya alınması kararının iki yıl daha uzatılmasına,

- Küçük Ekonomiler Çalışma Programının devamına,

- Güney Sudan'ın DTÖ'ye üyelik sürecini müzakere etmek üzere çalışma grubu oluşturulmasına

- Balıkçılık sübvansiyonları müzakerelerinin devamına ve MC12'de sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

6. 11 Aralık akşamı, ülkemizin eşgüdümünde biraraya gelen MIKTA Ticaret Bakanları

bir bildiri yayınlamışlardır. Bildiride,
çok taraflı ticaret sistemine ve DTÖ’nün merkezi rolüne dikkat çekilmiştir. Bakan Yardımcısı Sayın Metin, MIKTA ülkelerinin DTÖ’deki eşgüdümünün önemine ve çok taraflı ticaret sisteminin ilerletilmesine verdiğimiz desteğe değinen özlü bir konuşma yapmış,
MIKTA ülkeleri Ticaret Bakanlarına yerlerinden edilmiş Suriyeliler konusunda sunduğumuz karar tasarısı hakkında bilgi vermiştir. Böyle bir bilgilendirme esasen 10 Aralık günü tüm üye ülkelerin delegelerine hitaben de yapılmıştır.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı
19.4.2019 22.4.2019 Dini Tatil (Paskalya)
30.5.2019 31.5.2019 Dini Tatil (Ascension)
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün
10.6.2019 10.6.2019 Dini Tatil (Whit Monday)
1.8.2019 1.8.2019 İsviçre Milli Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı 1. Gün
5.9.2019 6.9.2019 Dini Tatil (Jeûne Genevois)
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Dini Tatil (Christmas Day)