Stk Kapasite Geliştirme Eğitim Programları, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Bern Büyükelçiliği 11.12.2013

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından alınan yazı aşağıda sunulmakadır.

"
STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programları 7 ÜLKE 10 ŞEHİR

Berlin-Stuttgart-Viyana-Salzburg-Amsterdam- Strazburg-Brüksel-Zürih-İzmir-Edirne

Sivil toplumun küresel gündemde giderek artan rolü ile bağlantılı olarak nitelikli sivil toplum ve sivil toplum yönetimi kavramları da önem kazanmaktadır. Sivil toplum alanı, kavramsal anlamda uzun bir maziye sahip olsa da bugün anladığımız sivil toplum kuruluşu (STK) kavramının ve genel itibariyle işleyiş kültürünün oluşması oldukça yenidir. Yeni oluşan bu alanda, iyi bir STK yönetim ve işleyişi için uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli metot ve yöntemler bulunmaktadır. Bu metot ve yöntemlerin de "sivil toplum kuruluşları kapasite geliştirme" adı altında ele alındığını görmekteyiz.

Bu düşünceden hareketle, Başkanlık olarak; ilgi alanımızdaki STK'ların çağın bilgisiyle donanması ve anılan usul ve yöntemleri en iyi şekilde tatbik edebilmesi en büyük temennimizdir. Çalışma sahamızda en önemli paydaşlarımız olarak gördüğümüz STK'ların nitelikli gelişimine destek olma düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programlarının ilki 10-17 Mart 2013 tarihleri arasında Ankara’da, ikincisi de yine Ankara’da 30 Eylül - 03 Ekim tarihlerinde düzenlenmiştir. Eğitim programlarının oldukça verimli geçmesi, STK temsilcilerimizin eğitimlerin devam etmesi yönündeki görüşleri Başkanlığımızın bu çalışmaları daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmak noktasında harekete geçirmiştir.

STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programları 2014 yılı ile birlikte yurtdışı vatandaşlarımızın kurmuş oldukları STK'ların yerleşik bulunduğu Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İsviçre'de gerçekleştirilecek. Verilecek eğitimlerle sivil toplum kuruluşlarının yerel ve uluslararası düzlemde başvurabilecekleri mali destek programlarına yönelik proje hazırlama konusundaki becerilerinin artırılması yoluyla finansal, teknik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Katılım ücretsizdir.

Eğitim Programı Sonunda Katılımcılar:

• Proje, proje başvuru formu ve proje döngüsü kavramlarını hakkında bilgi edinecek,
• Sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemleri konusundaki becerilerini geliştirecek,
• Proje geliştirmek için kullanabilecekleri yöntem ve yaklaşımları öğrenmiş olacak ve bunları kullanabilecek,
• Çeşitli fon kaynaklarından etkin şekilde yararlanabilmek için kaliteli ve etkili proje teklifleri hazırlayabilecek,
• Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabileceklerdir.

Katılımcı Profili

Bu Program yurtdışında yaşayan vatandaşların kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yapan en az lise mezunu kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır.
Programa katılmak isteyen STK temsilcilerinin başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Eğitimlerin 40 kişi ile sınırlı olması nedeniyle başvurular arasından seçilecek STK temsilcileri programa katılabilecektir.

Ulaşım ve Konaklama Masrafları

Program Cumartesi ve Pazar günleri tam gün (9:00-17:00 saatleri arasında) gerçekleşecektir. Program için; herhangi bir konaklama yapılmayacağı için katılım ücreti tahsil edilmeyecektir. Ulaşım masrafları katılımcılara aittir.

Programımıza göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder başarılar dileriz.

Başvuru için:

http://www.ytb.gov.tr/stk_kapasite/

Can AYGÜL
Uzman Yrd.

T.C. BAŞBAKANLIK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı

Tel : +90 312 218 40 74
Santral : +90 312 218 40 00
Faks : +90 312 218 40 52
E-posta : can.aygul@ytb.gov.tr
"

Saygıyla duyurulur.

T.C. Bern Büyükelçiliği

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı
19.4.2019 22.4.2019 Dini Tatil (Paskalya)
30.5.2019 31.5.2019 Dini Tatil (Ascension)
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün
10.6.2019 10.6.2019 Dini Tatil (Whit Monday)
1.8.2019 1.8.2019 İsviçre Milli Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı 1. Gün
5.9.2019 6.9.2019 Dini Tatil (Jeûne Genevois)
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Dini Tatil (Christmas Day)